Görev ve Yetkiler
30 Eylül 2020

10/01/2020 tarih ve 244 sayılı Bakan Onayı ile yürürlüğe giren Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Başkanlıklarının Görevlerine Dair Yönerge Kapsamında Daire Başkanlığımızın görevleri:

Gerçek kişilere ve özel hukuk tüzel kişilerine ait ayakta teşhis ve tedavi hizmeti veren özel sağlık kuruluşlarının ön izin ve ruhsat işlemlerini yürütmek, gerektiğinde ruhsat askıya alma ve iptal işlemlerini yapmak

Gerçek kişilere ve özel hukuk tüzel kişilerine ait ayakta teşhis ve tedavi hizmeti veren özel sağlık kuruluşlarının faaliyet işlemlerini yürütmek, gerektiğinde faaliyet izin belgelerini askıya almak,

Gerçek kişilere ve özel hukuk tüzel kişilerine ait ayakta teşhis ve tedavi hizmeti veren özel sağlık kuruluşlarının tabip ve uzman tabip kadro  işlemlerini yürütmek

Gerçek kişilere ve özel hukuk tüzel kişilerine ait ayakta teşhis ve tedavi hizmeti veren özel sağlık kuruluşlarının diğer personellerin iş ve işlemlerini yürütmek,

Gerçek kişilere ve özel hukuk tüzel kişilerine ait ayakta teşhis ve tedavi hizmeti veren özel sağlık kuruluşlarının  tıbbi hizmet birimi, cihaz ilave-iptali, isim, adres, sahiplik-unvan değişikliği, yatak artırma azaltma, kuruluş devri, birleşme, taşınma işlemlerini yürütmek,

Müstakil olarak veya sağlık kuruluşları bünyesinde açılan/açılacak müessese ve ünitelerin, muayenehanelerin, polikliniklerin, psiko-teknik değerlendirme merkezleri ve sağlık kabinlerinin uygunluk belgesi, ruhsat, faaliyet ve ruhsat iptali işlemlerini yürütmek,

Konaklamalı fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.