İletişim
30 Eylül 2020

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Dairesi Başkanlığı


Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mah.
Dumlupınar Bulvarı 6001. Cad. No: 9
Çankaya / Ankara 06800

Telefon: + (90) 312 585 25 82
e-posta: 
shgm.attdb@saglik.gov.tr  

SBakanlik.jpg